การแก้ไขปัญหา AVR OSP II ไม่แสดงรายละเอียด Fuse bits และ Lock bits

Date : 2017-12-27

1. Overview

AVR ไมโครคอนโทรลเลอร์ นั้นค่อนข้างได้รับควานิยมเป็นอย่างมาก และยังมีเครื่องมือสำหรับการพัฒนาโปรแกรมทั้งฟรี จนกระทั้งแบบเสียเงินซื้อ บทความนี้จะกล่าวถึงซอฟแวร์โปรแกรมที่ชื่อว่า Avr Osp II (Open Source Programmer) ซึ่งเป็นฟรีโปรแกรมและสามารถค้นหาและดาวโหลดได้ง่ายทางอินเตอร์เน็ต อีกทั้งยังเป็นโปรแกรมที่ใช้งานร่วมกับชุดดาวโหลดโปรแกรมสำหรับสินค้าของทาง MRT จะเป็นรุ่น AVR-910 ด้วยเช่นกัน

  1. AVR-910/USB : ใช้งานผ่านพอร์ต USB สะดวกต่อการใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันที่ไม่มีพอร์ตอนุกรม
  2. AVR-910/232 : รุ่นประหยัดใช้งานผ่านพอร์ต RS232 สามารถใช้งานกับสายแปลงสัญญาณ USB to Serial สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ไม่มีพอร์ตอนุกรม

4. VDO : การใช้งาน AVR Programmer tool


5. ข้อมูลสินค้า