การตั้งค่า Case sensitive สำหรับโปรแกรม mikroC Pro for PIC

Date : 2018-07-31

1. Overview

บทความนี้จะแนะนำการกำหนดค่าการใช้งานในส่วนของ Case sensitive สำหรับโปรแกรม mikroC Pro for PIC กัน อันเนื่องจากมีผู้ใช้งานบางท่าน ได้ทดสอบนำโปรแกรมตัวอย่างของเรา ซึ่งเขียนไว้ใน https://blog.micro-research.co.th/ นั้นไปใช้งาน และมีบางคนได้แจ้งกลับมาว่าไม่สามารถคอมไพล์โปรแกรมได้ ดังตัวอย่างที่แสดงไว้นี้ เป็นโปรแกรมการอ่านข้อมูลจากบัตร RFID

2. ตัวอย่างโปรแกรม

3. การตั้งค่า Case sensitive

สำหรับขั้นตอนการตั้งค่าการใช้งาน Case sensitive สามารถกำหนดได้ดังนี้

3.1. เลือกเมนู Tools>>Options หรือกดปุ่ม F12


3.2. คลิกเลือกแท็ป Output ดังรูป


3.3. คลิกเลือกรายการ Output Settings ซึ่งจะพบรายการ Case sensitive มีเครื่องหมายเช็ค เพื่อเปิดใช้งานอยู่นั้นเอง

โดย Default ค่าดังกล่าวนี้จะถูกปิดไว้ เมื่อตอนติดตั้งโปรแกรม หรือ หากต้องการยกเลิกการใช้งาน Case sensitive ให้กำหนดค่าไว้ดังรูป

สำหรับบทความนี้เป็นเพียงการแสดงให้เห็นถึงความสามารถของ Case senstive ในโปรแกรม mikroC Pro ซึ่งสามารถกำหนดเลือกใช้งานหรือไม่ใช้งานได้

แต่อย่างไรก็ดีสำหรับการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C ก็ยังแนะนำให้ใช้รูปแบบมาตรฐานของภาษาเป็นหลัก คือการเขียนโปรแกรมด้วยรูปแบบ Case sensitive ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดี และสามารถใช้ได้กับคอมไฟล์เลอร์อื่นๆ ได้นั้นเอง

แล้วพบกันใหม่ ในบทความต่อๆ ไปครับ

4. VDO


5. ข้อมูลสินค้า