F4C Process Controller

Date : 2022-05-18

1. แนะนำเครื่องควบคุมรุ่น F4C

F4C Feature

  • เครื่องควบคุมรุ่น F4C ขนาดหน้ากว้าง 48mmx48mm มีจุดเด่นที่มีความยาวของตัวเครื่องเพียง 55mm ประหยัดพื้นที่
  • มีแถบบาร์กราฟแสดงระดับสัญญาณเอาต์พุต (%)
  • ด้านหน้าพาเนลมีระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำตามมาตรฐาน NEMA-4/IP65 (ใช้ร่วมกับปะเก็น)
  • ประสิทธิภาพการทำงานสูง ด้วยอัตราการแซมปลิ้งข้อมูลทุกระยเวลา 100ms
  • ฟังก์ชันการทำงานแบบ Ramp rate facility ช่วยลดการเปลี่ยนแปลงแบบทันทีทันใด (Thermal shock) ป้องกันความเสียหายของชิ้นงานอยู่ในการควบคุมได้
  • ฟังก์ชันการป้องกันขดลวดความร้อนเสียหาย เนื่องจากกระแสสูงเกินพิกัดในขณะเริ่มต้นการควบคุม

Specification

Connection Diagram : แบบแสดงการต่อสาย

DIMENSIONS : ขนาดตัวสินค้า

ORDER CDOE : รหัสการสั่งซื้อ

4. การเปลี่ยน Stop bit สำหรับการสื่อสารข้อมูล RS485

โดยปกติแล้ว อินพุตเซนเซอร์ที่กำหนดมาจากโรงงานจะกำหนดพารามิเตอร์สำหรับสื่อสารข้อมูลเป็น 9600bps, Non parity, 8 bit data, 2 stop bit และหากต้องการปรับเปลี่ยนค่าสามารถทำได้ดังนี้

5. ทดสอบการสื่อสารผ่านชุดแปลงสัญญาณรุ่น STE-101

ตัวอย่าง ทดสอบการสื่อสารข้อมูลร่วมกับชุดแปลงสัญญาณรุ่น STE-101 สำหรับแปลง Ethernet to RS485 เพื่อให้สามารถสื่อสารข้อมูลผ่านพอร์ต Ethernet หรือ LAN ได้ โดยเป็นการทดสอบอ่านค่าด้วยโปรแกรม Modbus Poll