MPR-45S Power meter

Date : 2021-05-25

1. MPR-45S Power meter

อุปกรณ์วัดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้ารุ่น MPR-45S ซีรี่ส์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อวัดค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดของระบบไฟฟ้า สามารถคำนวณค่าการสิ้นเปลืองและแสดงผลบนหน้าจอ LCD โดยพารามิเตอร์ที่วัดได้จะถูกบันทึกแบบเรียลไทม์ด้วยหน่วยความจำแฟลชภายในและนาฬิกาตามเวลาจริง (RTC chip) ค่าที่บันทึกไว้เหล่านี้สามารถเข้าถึงได้และตรวจสอบจากระยะไกลผ่านสาย RS-485 ด้วยโปรโตคอล Modbus RTU

ตารางคุณสมบัติของ MPR-4x series

แนะนำการใช้งาน MPR-45S Power meter

ขั้นตอนการรีเซ็ตค่า Energy Value

การใช้งานโมดูลอนาล็อกเอาต์พุต MM-202 สำหรับ Power meter MPR45S

คุณสมบัติ และ ฟังก์ชันการใช้งาน


ทดสอบการตั้งค่าใช้งานกับอุปดรณ์จริง (MPR45S + MM-202)


ลิงค์ไปยังหน้าการคำนวน Analog Scaling

5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ukrit_mrt@micro-research.co.th