การใช้งานจอแสดงผล Serial LCD (ตอนที่ 1)

Date : 2020-11-30

1. แนะนำจอแแสดผล LCD แบบ Serial Interface

บทความนี้จะแนะนำจอแสดงผลแบบ LCD ที่มีรูปแบบการส่งสัญญาณควบคุมแบบ Serial Interface ใช้สายสัญญาณในการส่งคำสั่งเพียง 1 เส้นเท่านั้น ซึ่งเป็นข้อดีที่ทำให้การออกแบบระบบง่ายและสามารถเลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เล็กลงได้ หรือประยุกต์ใช้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็กที่มีขาสัญญาณน้อยได้เป็นอย่างดี

จอแสดงผลแบบ Serial LCD นี้ มีชิพไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็กมาพร้อมกับจอแสดงผล สามารถเลือกรูปแบบการอินเตอร์เฟซได้ 3 แบบ คือ Serial (TTL) , I2C และ SPI โดยกำหนดเลือกใช้งานได้ด้วยการบัดกรีจั๊มเปอร์แพดบนแผ่น PCB สำหรับค่าเริ่มต้นที่กำหนดมาจากโรงงานจะเป็นแบบ Serial และมีพารามิเตอร์สำหรับการสื่อสารดังนี้

  • Baudrate : 9600 bps
  • Data : 8 bit
  • Stop bit : 1 bit
  • Parity : non

2. ตำแหน่งขาสัญญาณ

3. คำสั่งในการควบคุมจอแสดงผลนี้มีอยู่ทั้งหมด 23 คำสั่ง ดังนี้

4. VDO


5. ข้อมูลสินค้า