LR3000 เซนเซอร์วัดระดับแบบต่อเนื่อง

Date : 2019-06-15

1. แนะนำเซนเซอร์ LR3000

LR3000 เป็นอิเล็กทรอนิกส์เซนเซอร์สำหรับการวัดระดับของเหลวแบบต่อเนื่อง สามารถใช้ได้กับน้ำ, น้ำมัน และ สารหล่อเย็น ด้วยหลักการของ guided wave radar ที่ส่งคลื่นเรดาร์ช่วงสั้นๆ ผ่านก้านโพรบนำทาง เมื่อคลื่นกระทบกับผิวของเหลวที่ต้องการวัดจึงสะท้อนกลับมา ดังนั้นระยะเวลาที่คลื่นสะท้อนกลับจึงแปรผันตามระดับของเหลวนั้นเอง นอกจากนี้ยังสะดวกต่อการใช้งานด้วยการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ จากปุ่มกดด้านหน้า พร้อมหน้าจอแสดงผลที่ชัดเจน และมีมาตรฐานการป้องกันอุปกรณ์ที่ระดับ IP67 สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายพื้นที่

Feature

  • เซนเซอร์วัดระดับของเหลวแบบต่อเนื่อง สำหรับถังหรือคอนเทนเนอร์
  • เหมาะสำหรับการวัดระดับ น้ำ, น้ำมัน และ สารหล่อเย็น
  • มีจอแสดงผลขนาด 4 หลัก แบบ LED แสดงผลได้อย่างชัดเจน
  • ชุดอ่านค่าและก้านวัด สามารถถอดแยกออกจากกันได้
  • สามารถประยุกต์ใช้กับความสูงของคอนเทนเนอร์ที่ระดับต่างๆ ด้วยการตัดก้านโพรบให้สั้นลงได้
  • ความยาวก้านวัด 100mm - 1600mm
  • มีสัญญาณเอาต์พุต 2 ช่อง (PNP Transistor output / Analog output 4-20ma ) และมีรุ่นที่รองรับการสื่อสารผ่าน IO-Link
  • M12 คอนเน็คเตอร์ สำหรับต่อสายสัญญาณไฟฟ้า
  • การติดตั้งเซนเซอร์ ด้วยเกลียว G 3/4 male
  • อุณหภูมิการใช้งานโดยรอบไม่เกิน 60C

หลักการทำงาน guided wave radar

4. VDO