การเปลี่ยน XTAL สำหรับบอร์ด PIC-331 Series

Date : 2017-06-02

1. Overview

บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่น PIC-331 Series จะมี XTAL 20.0MHz มาให้เป็นค่า มาตรฐาน แต่ด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นี้ สามารถเลือกเปลี่ยนชิพได้หลากหลายเบอร์ อีกทั้งบางโปรเจ็คต้องการทดสอบทีี่ความถี่ใช้งานที่แตกต่างกันออกไป

2. ขั้นตอนการใส่ XTAL ใหม่ โดยไม่ต้องถอดตัวเดิมออก

5. ข้อมูลสินค้า