ไขปัญหาการใช้งานพอร์ต SPI ของบอร์ด PIC-331

Date : 2017-06-07

1. Overview

บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เอนกประสงค์รุ่น PIC-331 นั้นสามารถรองรับการใช้งานกับ PIC ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้หลากหลายเบอร์ ด้วยซ็อกเก็ตแบบ PDIP ซึ่งผู้ใช้สามารถถอดเปลี่ยนได้เอง และเพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานได้หลากหลาย จึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับขาสัญญาณต่างๆ ของไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วย โดยในบทความนี้จะแสดงให้เห็นถึงการใช้งานพอร์ต SPI (Serial Peripheral Interface) อันเป็นพอร์ตที่ได้รับความนิยมในการสื่อสารกับอุปกรณ์ต่อร่วมต่างๆ เช่น ไอซีแปลงสัญญาณ ADC / DAC หรือ Display driver เป็นต้น

2. ปัญหาที่พบเมื่อใช้งาน SPI Port

3. การแก้ไขปัญหา

4. VDO


5. ข้อมูลสินค้า