การใช้งานชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่น easyPIC v8

การใช้งานชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่น easyPIC v8 ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน อธิบายวงจรการทำงานของของแต่ละส่วน เพื่อให้เข้าใจและสามารถปรับตั้งสวิทช์เลือกโหมดการทำงานต่างๆ ภายในชุดทดลองได้อย่างถูกต้อง ใช้โปรแกรมคอมไพเลอร์ของ mikroC for PIC ซึ่งเป็นผู้ผลิตเดียวกันกับฮาร์ดแวร์บอร์ดทดลองนี้

Course code

PIC-101

Dev Board

easyPIC v8

MCU

PIC18F47K42

ราคา

ติดต่อสอบถาม

1. วัตถุประสงค์

 • เข้าใจการพัฒนาระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
 • การใช้งานชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ได้อย่างถูกต้อง
 • การใช้งานโปรแกรม mikroC for PIC สำหรับเขียนโปรแกรม
 • การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาซี

2. กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนนักศึกษา
 • ครู อาจารย์ นักวิชาการ
 • ผู้สนใจทั่วไปในงานไมโครคอนโทรลเลอร์

3. ความรู้พื้นฐาน

 • พื้นฐานวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เบื้องต้น
 • พื้นฐานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

4. วิทยาการ

อุกฤษฎ์ ตันทสุทธานนท์

5. เนื้อหาการอบรม

 • แนะนำชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ EasyPIC v8
 • การโหลดโปรแกรมลงชิพไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วย CODEGRIP Suite
 • การตั้งค่า Power outputs ใน CODEGRIP Suite
 • CODEGRIP Help menu
 • ขั้นตอนการอัดเดท firmware CODEGRIP
 • การ Activate Wifi license ของ CODEGRIP