การใช้งานคอนโทรล รุ่น TBC-3 Controller

การใช้งานชุดควบคุม รุ่น TBC-3 Controller เพื่อให้เข้าใจและสามารถปรับฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ของระบบได้

Course code

TBC-3 Controller

Control Board

TBC-3 Series

ราคา

ติดต่อสอบถาม

1. วัตถุประสงค์

 • เข้าใจการทำงานชุดคอนโทรลเลอร์ รุ่น TBC-3
 • สามารถต่อสายวงจรการทำงานได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถปรับตั้งฟังก์ชันการใช้งานระบบได้
 • เข้าใจรูปแบบการแจ้งเตือน Alarm ของระบบ

2. ความรู้พื้นฐาน

 • พื้นฐานวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เบื้องต้น

3. วิทยาการ

อุกฤษฎ์ ตันทสุทธานนท์

4. เนื้อหาการอบรม

 • แนะนำชุดควบคุมรุ่น TBC-3 Controller
 • ขั้นตอนการต่อสายต่างๆ
 • การแสดงสถานะความพร้อมของแรงดันไฟฟ้าของหลอดไฟ Ready LED
 • สถานะเริ่มต้นการทำงานของระบบและการแสดงค่า Setting ต่างๆที่ตั้งไว้
 • การตั้งค่าเวลาการชาร์จและเอาต์พุตพอร์ต
 • การตั้งค่า Function Setting
 • ทดสอบการทำงานทั้งระบบ